Contact

Voorzitter
Leon Vluggen
Gaasstraat 2c
6369 VA Simpelveld
06-42150552
voorzitter@brandverzamelaarsclub.nl

info@brandverzamelaarsclub.nl

Bankrekeningnummer Rabobank: NL74RABO0158806832   
Kamer van Koophandel Inschrijfnummer: 40205245
Internet:
www.brandverzamelaarsclub.nl
Email:
info@brandverzamelaarsclub.nl

Opgemaakt op 15 oktober 1997, ter inzage bij het bestuur

Huishoudelijk reglement opgemaakt op 21 november 1998, aan elk lid verstrekt.